Tevi pentru cazane si transmisiuni de lichide la temperaturi ridicate

TEVI PENTRU CAZANE SI TRANSMISIUNI DE LICHIDE LA TEMPERATURI RIDICATE

TEVI PENTRU CAZANE SI TRANSMISIUNI DE LICHIDE LA TEMPERATURI RIDICATE

 STANDARDE DE PRODUCTIE: EN 10217/5

CALITATE OTEL: P235GH, P265GH

DIMENSIUNI: 4”-40”

LUNGIMI BARE: 6-13,6 METRI